Ai bị chó dại cắn
Sùi bọt miệng bọt mép
Hãy làm ngay điều này
Bệnh sẽ hết liền ngay...!


cho can

Cho 3 miếng vàng bạc
Cùng với 9 cây nhang
Bẻ đôi hoặc bẻ ba
Và cùng 3 nắm cỏ

Cỏ hôi bông màu trắng
Mọc quanh khắp vùng quê
Ta làm ngay kẻo trễ
Nếu không sẽ tiêu đời

 

hoa cut lon

Nếu nặng thì chén hai
Bệnh kia tiêu tan mất
Ta tìm lại cuộc đời
Không gì phải sầu lo

Đây là chuyện trời đất
Hàng nghìn người qua khỏi
Hãy nhớ và để lòng
Khi cần sẽ dùng ngay

Ai làm Thầy sẽ biết
Thiêng liêng biết dường nào
Đừng bao giờ ta hỏi
Vì sao và vì sao....?!

Xin gửi đến tất cả...! Một bài thuốc lúc hoạn nạn xảy ra. Mong tất cả những điều lành đến với tha nhân...!

Trân trọng,
Lương y Phan Văn Nghiệp