Tinh hoa thiên nhiên - Đong đầy sức khỏe!


extra_toc

Trong Kinh Tạp A - hàm, Đức Phật dạy: "Pháp Duyên Khởi chẳng phải do ta mà ra, chẳng phải do người khác làm ra. Dù Như Lai có xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở thế gian, pháp này vẫn tồn tại. Như Lai tự giác ngộ pháp này thành chánh đẳng chánh giác..." Cho nên, Phật pháp có mặt trên cuộc đời này hay không có mặt trên cuộc đời này thì chân lý nó vẫn vậy… Giữa Phật pháp và chân lý, tuy là hai nhưng nó lại là một. Nếu chúng ta tách Đạo Phật là một Tôn giáo thì nó là hai, nhưng con người phát hiện ra chân lý này thì nó là một...

 

tu than nguon giao phap tham dieu.jpg

 

Chân lý này tự thân nó là nguồn giáo pháp thâm diệu như mạch nước ngầm trong lòng đất âm thầm ngày đêm cứ chảy… cứ chảy… và cây cối vút lên từ đó mà không có bất kỳ một sự tác động nào cả. Bởi vì, nó là nguyên lý của Nhân quả…Càng nghiên cứu sâu vào giáp pháp, chúng ta mới thấy được lý Nhân Duyên của Đức Phật mà khoa học không biết bao ngàn đời mới tìm ra được Lý Nhân Duyên hoặc Tự Tánh Không của vũ trụ…

 

tu than nguon giao phap tham dieu 1.jpg


Khi mà chúng ta nhận ra được Tự Tánh Không thì lúc đó chúng ta mới thoát ra khỏi mọi sự buộc ràng, thoát ra mọi sự sợ hãi… thì lúc đó chúng ta sẽ không còn sợ chết nữa. Và khi nắm được nguyên lý của Tự Tánh Không thì chúng ta sẽ nắm được mọi nguyên lý khác…

 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH ĐÔNG DƯỢC PHƯƠNG ANH

Văn phòng đại diện
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Biểu phí vận chuyển

Chính sách chất lượng

Chính sách bảo mật 

Xưởng Sản Xuất
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

Hướng dẫn thanh toán

Dịch vụ bảo hành

Chính sách đổi trả hàng