Nhang cứu ấm

35.000 VND

- Khai thông huyệt đạo - Giải cứu tắc nghẽn trên đường kinh và truyền nhiệt năng vào những huyệt đạo của kinh tạng. - Làm tan máu bầm, giảm đau và tan sưng.

© 2016 - Thảo Dược Phương Anh

Liên hệ