Tinh hoa thiên nhiên - Đong đầy sức khỏe!


extra_toc

Khi ta tác động một lực lên một vật nào đó, tùy theo sự tác động của ta, ắt tự nó sẽ lan tỏa và bay xa theo chính lực ta đã tác động...

Khi ta gửi vào không gian một Niệm Lực Yêu Thương, không gian tự gìn giữ cho ta và cũng chính Định Lực Yêu Thương tự ắt sẽ lan tỏa và bay cao...

lan toa va bay cao

Cho đi bao tháng ngày dài,
Cũng không thiết yếu, một lần yêu thương...!

Đất rộng trời cao, có đủ gia vị cho muôn loài. Và Yêu Thương, là nguyên liệu chính cho Loài Người trong bất khả tư nghì...!

Tác giả: Thiện Trí

Ps: Trời đã bước sang đông, chính cái se lạnh sẽ làm cho ta được ấm lòng....!

Sài Gòn, Giữa Sáng Mùa Đông...!
( 27 / 10 / 2022 )

Video cập nhật

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH ĐÔNG DƯỢC PHƯƠNG ANH

Văn phòng đại diện
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Biểu phí vận chuyển

Chính sách chất lượng

Chính sách bảo mật 

Xưởng Sản Xuất
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

Hướng dẫn thanh toán

Dịch vụ bảo hành

Chính sách đổi trả hàng